Gateway RV

1377 W Idaho Street
Elko, NV 89801
(775)738-8071